קבוצת ש.ד.י - ניהול, קידום ושיווק פרויקטים | פינוי-בינוי/תמ”א 38

בס"ד

דבר מנכ"לית החברה

"פינוי בינוי" בשטחים עירוניים בנויים, הידועה גם כתוכנית ל"התחדשות עירונית", הינה כורח המציאות ומקור חשוב וזמין יחסית לקרקעות לבנייה למגורים באזורי ביקוש.

התוכנית מייעדת בנייה חדשה ומודרנית בשכונות ותיקות במרכזי ערים חלף בנייה ותיקה במצב פיזי וסביבתי ותחזוקתי מדורדר ובמצב תחזוקתי ירוד.

חיוניות התוכנית מתבקשת עקב התייקרות המשאב הקרקעי לבנייה לנוכח המצאי המוגבל והביקוש המוגבר, הכורח לחדש מרכזי ערים ולחזק את מבנה האוכלוסייה, כדאיות הקמה והריכוז של שירותים עירוניים מודרניים עבורה וציפוף מגורים למטרת פתוח הסעה המונית כדאית ויעילה.

התוכנית ביוזמה ובעידוד ממשלתי שהכינה גם המסד החוקתי והמיסוי המאפשר את ביצוע המהלך ותומך בו.

לאחר שנים רבות והצלחות ראשונות, גדלים המודעות, העניין והזיקה של הדיירים בשכונות הוותיקות ליתרונות התוכנית בשיפור לשיפור דרמתי של במצב מגוריהם, ערך נכסם והונם האישי, ביטחונם ובטיחותם (מקלוט ורעידת אדמה) וכל זאת ללא כל תשלום כספי מצדם.

התחייבותנו כחברה יזמית ומנהלת פרויקטים להתחדשות עירונית "פינוי בינוי" לתת שירות ייזום וארגון מסור, מקצועי ומיומן, לדיירים ולחברות הבנייה שיתקשרו עמנו.

בברכת הצלחה,
ענת דהן
מנכ"לית